Διαλέξεις Μελών της Λέσχης

Διαλέξεις Μελών της Λέσχης

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Διαλέξεις στη Λέσχη

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια η Λέσχη μας ανέλαβε τη φιλόδοξη πρωτοβουλία για τη διενέργεια μιας λεπτομερούς και καινοτόμου διάλεξης σχετικά με ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά την ασφαλή λειτουργία του πλοίου σε όλες τις φάσεις του ταξιδιού του με ομιλητή το εκλεκτό μέλος της Λέσχης, απόφοιτο της αγαπημένης μας Σχολής (1976) και έμπειρο Πλοίαρχο, καπετάν Παναγιώτη Παπουλίδη.

Ο τίτλος της διάλεξης ήταν «VOYAGE PLAN» και σκοπός της, αφενός μεν η ενδυνάμωση των ήδη υπαρχουσών γνώσεων των Αξιωματικών Καταστρώματος που ασχολούνται με τον σχεδιασμό ταξιδιού του πλοίου, αφετέρου δε η ενίσχυση της τεκμηριωμένης απαίτησης του Πλοιάρχου προς τη διοίκηση της εργοδότριας ναυτιλιακής εταιρίας για την εξασφάλιση των αναγκαίων υπολογιστικών εργαλείων και τεχνοκρατικών πληροφοριών που είναι απολύτως απαραίτητα και θα του επιτρέψουν να εξασφαλίσει επαρκώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των « ΙΜΟ RESOLUTION A 893(21)» και «STCW CODE SECTION A-VIII/2» όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την άσκηση των δύσκολων καθηκόντων του σχετικά με το σπουδαίο θέμα του «VOYAGE PLAN».

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο εντευκτήριο της Λέσχης σε 4 τετράωρες παρουσιάσεις (24.10, 31.10, 7.11, 14.11.2016) και περιλάμβανε τα παρακάτω θέματα:

1.Σχεδιασμός απόπλου του πλοίου από την προβλήτα υπό την επήρεια ισχυρού ανέμου και ρεύματος. Επιλογή ρυμουλκών.
2.Ναυσιπλοΐα σε αβαθή και περιορισμένα ύδατα. Φαινόμενο επιβύθισης.
3.Παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επιβύθισης του πλοίου.
4.Ωκεανοπλοΐα. Παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν για τον ασφαλή σχεδιασμό του πλου, υπολογισμοί και εργαλεία για την πρόγνωση επικίνδυνης συμπεριφοράς του πλοίου, κυρίως προνευστασμών και διατοιχισμών, κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών.
5.Χειρισμοί του πλοίου σε περιορισμένα και αβαθή ύδατα.
Παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ασφαλή προσέγγιση στον προβλήτα.
ECDIS: Aσφαλής εισαγωγή στοιχείων για την αποφυγή επικάθισης του πλοίου.
6.Αγκυροβολία. Παράγοντες που εξασφαλίζουν ασφαλή αγκυροβολία. Αποφυγή ζημιών στην άγκυρα και τα εξαρτήματά της.

Την εν λόγω διάλεξη παρακολούθησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας, ναυτιλιακών εταιρειών, Τύπου, πλοίαρχοι Ε.Ν., σπουδαστές από τις Ακαδημίες Ε.Ν. Ύδρας, Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, ως και μέλη και φίλοι της Λέσχης.

Ελπίζουμε ότι η προσπάθειά μας αυτή θα τύχει της απαραίτητης εκτίμησης και αναγνώρισης από τα μέλη της μεγάλης ναυτικής μας οικογένειας, των οποίων η συμμετοχή σε μελλοντικές παρόμοιες διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν στο φιλόξενο περιβάλλον της Λέσχης, θα αποτελέσει σημαντική στήριξη και δύναμη για τη συνέχιση του έργου και την εκπλήρωση των στόχων του αγαπημένου μας Συλλόγου.

Θανάσης Ζεύκης
(Απόφοιτος 1963)