Επιστολή λέσχης

Επιστολή λέσχης


(της αρχαιότερης -εν λειτουργία- Σχολής Πλοιάρχων στον Κόσμο)

 


Αριθ. πρωτ.: ΔΤ – 1549

18 Μαϊου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι της Λέσχης,

Πιστοί στην υπόσχεση που έχουμε δώσει για τη στήριξη νέων στελεχών της ναυτιλίας και ιδιαιτέρως των σπουδαστών και αποφοίτων της αγαπημένης μας Σχολής, σας παρέχουμε κατωτέρω περιληπτικώς τα στοιχεία δύο εκλεκτών νέων ανθρώπων, οι οποίοι ζήτησαν τη βοήθειά μας για εξεύρεση εργασίας:

1. Ιωάννης Λιόγας, 28 ετών, απόφοιτος (αριστούχος) της Ακαδημίας Ε.Ν. Ύδρας (2011) και μέλος της Λέσχης, διπλωματούχος Υποπλοίαρχος Ε.Ν. με εξαετή θαλάσσια υπηρεσία σε bulk carriers, επιβατηγά πλοία γραμμής και κρουαζιερόπλοια, ο οποίος ενδιαφέρεται να μπαρκάρει σύντομα.

2. Ηλίας Καλλιακούδας, 38 ετών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα ναυτιλιακά (Master of Science in Shipping) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, με πενταετή προϋπηρεσία σε τρεις ναυτιλιακές εταιρείες ως Βοηθός DPA στο Τμήμα Ποιότητος και ως Crew Operator στο Τμήμα Πληρωμάτων για φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια, ο οποίος αναζητεί εργασία σε γραφείο ναυτιλιακής εταιρείας.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Λέσχης προκειμένου να σας αποσταλούν τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα των εν λόγω κυρίων.

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,

Δημοσθένης Παπαδόπουλος                  Αθανάσιος Ζεύκης

Γεν. Γραμματέας                                      Πρόεδρος