Επιστολή λέσχης

Επιστολή λέσχης


(της αρχαιότερης -εν λειτουργία- Σχολής Πλοιάρχων στον Κόσμο)

 


Αριθ. πρωτ.: Λ – 1577

04 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι της Λέσχης,

Με ιδιαίτερη χαρά σάς ενημερώνουμε ότι το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνελεύσεως της 25ης Φεβρουαρίου 2019 είχε ως εξής:

Ι. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
Αθανάσιος Ζεύκης, Κωνσταντίνος Μαρινάκης, Ευάγγελος Τσιγκάρης Ευάγγελος Λέκκας, Γεώργιος Γκίνης, Γεώργιος Μύλωνας και Αντώνιος Τζίρμπης.

ΙΙ. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
Παναγιώτης Δεδελός, Δημήτριος Παπαχαρίσης και Μάρκος Βολικάκης.

ΙΙΙ. Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Νικόλαος Τασώνης και Απόστολος Καράμαλης.

Στη συνέχεια, τα εκλεγέντα επτά αιρετά τακτικά μέλη του Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή τους επέλεξαν την 1η Μαρτίου 2019 ως αριστίνδην μέλη για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. τους Παναγιώτη Δεδελό και Απόστολο Καράμαλη, οπότε οι συνθέσεις των Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
Δημήτριος Παπαχαρίσης, Μάρκος Βολικάκης, Δημοσθένης Παπαδόπουλος.

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Νικόλαος Τασώνης, Αντώνιος Μικέλης, Γεώργιος Μπρούζος.

Τέλος, το νέο Δ.Σ. της Λέσχης αποτελούμενο από τα εννέα προαναφερθέντα τακτικά μέλη συγκροτήθηκε σε Σώμα με μυστική ψηφοφορία και παμψηφεί εκλογή σε όλες τις περιπτώσεις κατά την πρώτη συνεδρίασή του στις 4 Μαρτίου 2019, ως ακολούθως:

  • Αθανάσιος Ζεύκης, Πρόεδρος
  • Αντώνιος Τζίρμπης, Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Μαρινάκης, Γεν. Γραμματέας
  • Γεώργιος Γκίνης, Ταμίας
  • Ευάγγελος Τσιγκάρης, Μέλος
  • Ευάγγελος Λέκκας, Μέλος
  • Γεώργιος Μυλωνάς, Μέλος
  • Παναγιώτης Δεδελός, Μέλος
  • Απόστολος Καράμαλης, Μέλος

Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν με την ευκαιρία αυτή θερμές ευχαριστίες για την εκλογή τους και δεσμεύονται να εργασθούν με όλες τους τις δυνάμεις για την πρόοδο και την ευόδωση των σκοπών της Λέσχης.

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Μαρινάκης                  Αθανάσιος Ζεύκης

Γεν. Γραμματέας                                      Πρόεδρος