Αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2022

Αποτελέσματα εκλογών ΔΣ 2022

(της αρχαιότερης -εν λειτουργία- Σχολής Πλοιάρχων στον Κόσμο)

Ζαΐμη 19, 185 38 Πειραιάς-Τηλ./Fax:210 4539 497
e–mail: info@hydracaptainsclub.gr


Αριθ. Πρωτ.  Λ-1656

                                                                                                    25 Φεβρουαρίου 2022

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΕΣΧΗΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη, φίλες και φίλοι της Λέσχης,

Μετά τη συμπλήρωση των σχετικών διαδικασιών, σάς ενημερώνουμε ότι το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνελεύσεως της 21ης Φεβρουαρίου 2022 είχε ως εξής:

Ι. Αιρετά Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
Αθανάσιος Ζεύκης, Γεώργιος Γκίνης, Ευάγγελος Τσιγκάρης, Πέτρος Κοντός, Αντώνιος Τζίρμπης, Γεώργιος Μυλωνάς, Μάρκος Βολικάκης.

ΙΙ. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
Παναγιώτης Κινικλής, Νικόλαος Τασώνης, Παναγιώτης Δεδελός.

ΙΙΙ. Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Μπαλαφούτης, Αντώνιος Μικέλης.

Στη συνέχεια, τα εκλεγέντα επτά αιρετά τακτικά μέλη του Δ.Σ. συνήλθαν σε συνεδρίαση την 23η Φεβρουαρίου 2022 και επέλεξαν ομόφωνα ως αριστίνδην μέλη για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. τους συναδέλφους Πέτρο Αγγελάκο και Εμμανουήλ Μπούλη.

Τέλος, το νέο Δ.Σ. της Λέσχης αποτελούμενο από τα εννέα προαναφερθέντα τακτικά μέλη, συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του στις 24 Φεβρουαρίου 2022, με μυστική ψηφοφορία και παμψηφεί εκλογή σε όλες τις περιπτώσεις, ως ακολούθως:

– Αθανάσιος Ζεύκης, Πρόεδρος
– Αντώνιος Τζίρμπης, Αντιπρόεδρος
– Μάρκος Βολικάκης, Γεν. Γραμματέας
– Γεώργιος Γκίνης, Ταμίας
– Ευάγγελος Τσιγκάρης, Μέλος
– Πέτρος Κοντός, Μέλος
– Γεώργιος Μυλωνάς, Μέλος
– Πέτρος Αγγελάκος, Μέλος
– Εμμανουήλ Μπούλης, Μέλος.

Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν με την ευκαιρία αυτή θερμές ευχαριστίες για την εκλογή τους και
δεσμεύονται να εργασθούν με όλες τους τις δυνάμεις για την πρόοδο και την ευόδωση των σκοπών της Λέσχης.

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάρκος Βολικάκης      Θανάσης Ζεύκης
Γεν. Γραμματέας         Πρόεδρος Δ.Σ.