Ετήσια επίσκεψη-προσκύνημα στην Σχολή και την Ύδρα