Ετήσια επίσκεψη – Προσκύνημα στην Σχολή και την Ύδρα