Τελετή ανακήρυξης κ. Αλέξανδρου Μπιλλίνη ως Επιτίμου Μέλους της Λέσχης