Μουσικό αφιέρωμα στους σπουδαστές της Α.Ε.Ν. Ύδρας