Τελετή υποδοχής των νέων σπουδαστών της Ακαδημίας Ε. N. Ύδρας